Donbert

tel: +48 14 682 06 88

fax: +48 14 682 06 89Ekologia w firmie

Ekologia jest dziedziną życia do której przywiązuje się coraz większą uwagę. Dzieje się tak na skutek rosnącego zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Dbałość o przyrodę stała się więc głównym celem wielu firm, instytucji czy organizacji. W związku z rosnącą ilością śmieci i odpadów wszelkiego rodzaju i jednoczesnym kurczeniem się obszarów gdzie można je składować, ważne jest - w miarę możliwości - powtórne ich wykorzystanie. Szczególnie opłacalny ekonomicznie a zarazem korzystny dla środowiska jest recycling odpadów z tworzyw sztucznych. Istnieją już opracowane metody przetwórstwa odpadów tworzyw sztucznych, ponownie w granulat lub proszek możliwy do wykorzystania w zakładach produkujących wyroby z tworzyw sztucznych. Ich powszechność stosowania jest jak na razie wciąż ograniczona, co jest spowodowane trudnością w pozyskiwaniu wyselekcjonowanych, czystych odpadów tworzyw sztucznych. Jednak rosnąca szybko świadomość ekologiczna społeczeństwa powoduje pozytywne zmiany w tym kierunku. Racjonalna gospodarka zasobami naturalnymi oraz wymagania ochrony środowiska nakazują pełniejsze wykorzystanie odpadów tworzyw sztucznych na drodze recyclingu materiałowego oraz chemicznego. Firma nasza wyszła naprzeciw zapotrzebowaniu na usługi przetwórstwa odpadów z tworzyw sztucznych i w związku z tym świadczy usługi przetwarzania folii odpadowych. Wytwarzamy z nich regranulat z którego następnie są produkowane wyroby do gromadzenia odpadów. Istotnym zagadnieniem związanym z ochroną środowiska jest segregacja odpadów. Mogą one być później powtórnie wykorzystane. Aby ułatwić segregację śmieci, wytwarzamy worki do selektywnej zbiórki odpadów z nadrukiem, który określa przeznaczenie worka. Powtórne wykorzystanie odpadów jest bardzo ważne z punktu widzenia ekologii, gdyż zmniejsza ich ilość w środowisku. Z tego powodu powinno się przywiązywać coraz większą uwagę do segregacji odpadów i powtórnego ich przetworzenia.Projekt i realizacjaSEB-NET